پایان نامه ارشد

پایان نامه ارتباط بین نقدشوندگی سهام و مدیریت سود واقعی سود از طریق دستکاری فروش

عنوان کامل پایان نامه :  مطالعه ارتباط نقد شوندگی سهام و مدیریت سود واقعی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار قسمتی از متن پایان نامه : 5-4-1 پیشنهادهای منتج از پژوهش سایت ادامه مطلب…

By 92, ago