سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر مبادله رهبر عضو بر ارتباط بین ابعاد عدالت سازمانی

قسمتی از متن پایان نامه :

مفهوم عدالت در اندیشه های سیاسی جدید

الف سوسیالیسم:  عدالت به مفهوم رادیکال به گونه عمده در بستر تفکر سوسیالیستی شکل گرفته می باشد. شاخص مهم عدالت به عقیده سوسیالیست ها توزیع ثروت به شمار می رود. (مرامی ،1378)

ب – لیبرالیسم: براساس آموزه های لیبرالیسم هر شخص مالک حیات خویش می باشد و هیچ کس مالک حیات دیگری نیست و هر موجود انسانی حق دارد بر طبق انتخاب های خودش اقدام کند مگر اینکه آزادی وی آزادی سایر موجودات انسانی را برای اقدام بر طبق انتخاب های خودشان نقض کند. ضمن اینکه هیچ کس ارباب یا برده دیگری نیست. به تعبیری مقصود لیبرال ها از حق زندگی حق برخورداری از کالاها و منابع ضروری حیات نیست، بلکه صرفاً حق کشته نشدن می باشد. (مشرف جوادی ،دلوی، عبدالباقی،1385)

ج – قرارداد گرایان: در این اموزه عدالت مبتنی بر این می باشد که هر شخص مایل می باشد برای نیل به بیشترین آزادی های اساسی، از حقی مساوی و سازگار برخوردار باشد.

د – منفعت گرایان: براساس این دیدگاه الزامات عدالت بایستی به حداکثر سازی سعادت یا رضایت کامل برای جامعه منجر گردد.

ه – فمنیسم: عدل بایستی به گونه ای باشد که خانم ها از فرصت های مشابه برخوردار باشند به طوری که بتوانند قابلیت های خود را توسعه دهند، در قدرت سیاسی سهیم شوند و به انتخاب های اجتماعی نفوذ نمایند و از امنیت اقتصادی برخوردار گردند.(مشرف جوادی،دلوی، عبدالباقی،1385)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

و – عدالت اسلامی: عدالت اسلامی را در گفتار شهید مطهری به سادگی می توان درک نمود. ایشان سه معنی را برای کلمه عدالت اظهار می کند: 1- موزون بودن 2- تساوی و نفی هر گونه تبعیض می باشد 3- رعایت استحقاق ها و عطا کردن به هر ذی حقی انچه استحقاق آن را دارد که شهید مطهری همین گزینه سوم برای عدالت را درست می داند.(کناری زاده،1385)ایشان می فرمایند عدالت ناموس اصلی جهان می باشد در همه نظام هستی اصل عدالت و انتظام به کار رفته می باشد. جهان به عدالت و تناسب برپاست. .(مشرف جوادی،دلوی، عبدالباقی،1385)عدالت مردم را کنار یکدیگر منسجم می سازد در حالی که بی عدالتی آنها را متفرقه ساخته در اطراف می پراکند. .(مشرف جوادی،دلوی، عبدالباقی،1385)

2-4 ) جایگاه ادراک در عدالت سازمانی

آن چیز که که در هر چهار نوع نظریات مطرح شده در مقاله گرینبرگ مشترک به نظر می رسد این می باشد که عدالت، یک وضعیت یا کیفیت ذهنی می باشد. به بیانی دیگر مفهوم عدالت سازمانی در ادبیات موجود مدیریت (مدیریت غربی) ارتباط تنگاتنگی با مفهوم ادراک از عدالت و نه خود عدالت دارد.رضائیان تصریح می کنند که واکنش افراد جامعه نسبت به رویه ها به چگونگی ادراکشان از رویه ها، نه ماهیت واقعی آنها، بستگی دارد. زیرا از نظر روانشناختی، بشر ها بر اساس واقعیت ها رفتار  نمی کنند، بلکه براساس ادراک خود از واقعیت واکنش نشان می دهند.  (امامی، کوشازاده، سلیمی، 1387)

فرآیند دریافت، تعبیر و تقسیر محرک های محیطی را ادراک می گویند، رفتار آدمی براساس تعبیر و تفسیر او از واقعیتی می باشد که نظاره می کند. در حقیقت ادراک به فعالیتی گفته می گردد که احساس واقعیت و سازماندهی کردن آن به یک توجه معنی دار می باشد. پس ادراک فرآیندی می باشد که بوسیله آن افراد پنداشت ها و برداشت هایی که از محیط دارند را تنظیم و تفسیر می کنند و بدین وسیله به آن معنا می بخشند.(سیدجوادین،1383)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1– سنجش وجود سطوح عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در شرکت صنایع چوب و کاغذ ایران – چوکا

2- سنجش و اندازه گیری اندازه تأثیر مبادله رهبر – عضو  بر ارتباط بین عدالت سازمانی با رفتار شهروندی و بروز رفتارهای شهروندی سازمانی در شرکت صنایع چوب و کاغذ ایران – چوکا

1-6) سؤال پژوهش

  • آیا ادراک از ابعاد عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی کارکنان شرکت چوکاتاثیر دارد؟

2- آیا کیفیت مبادله رهبر-عضو در ارتباط بین ابعاد عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دخالت دارد؟