عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط نقد شوندگی سهام و مدیریت سود واقعی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

1-4 ذینفعان (بهره ­وران)

سازمان ها و شرکت های زیر می‌توانند از نتایج این پژوهش بهره برداری نمایند:

  • سازمان بورس و اوراق بهادار ،
  • شرکت های سرمایه گذاری و کارگزاری ها،
  • شرکت بورس اوراق بهادار تهران،
  • سازمان امور مالیاتی کشور،
  • سازمان حسابرسی و
  • جامعه حسابداران رسمی ایران

1-5 فرضیه ها

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

فرضیه اصلی: بین نقدشوندگی سهام و مدیریت سود واقعی  ارتباط منفی(معکوس) معناداری هست.

فرضیه های فرعی

فرضیه فرعی اول: بین نقدشوندگی سهام و مدیریت سود واقعی سود از طریق دستکاری فروش ارتباط منفی(معکوس) معناداری هست.

فرضیه فرعی دوم: بین نقدشوندگی سهام و مدیریت سود واقعی از طریق مخارج اختیاری ارتباط منفی(معکوس) معناداری هست.

فرضیه فرعی سوم: بین نقدشوندگی سهام و مدیریت سود واقعی از طریق سطح غیر عادی تولید ارتباط منفی(معکوس) معناداری هست.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف اصلی این پژوهش مطالعه ارتباط بین نقدشوندگی سهام و مدیریت سود واقعی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران می باشد. این پژوهش درصدد می باشد به مطالعه شواهد تجربی موجود پرداخته و بدین ترتیب اندازه انطباق واقعیتهای موجود با نظرات و علت های مطرح در خصوص نقدشوندگی و مدیریت سود واقعی را مطالعه کند با این هدف که یافته های این پژوهش بتواند به فعالان بازار سرمایه ، تصمیم گیرندگان ، تحلیلگران مالی و سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل بورس اوراق بهادار در تحلیل طرح های سرمایه گذاری در دارایی های مالی و اوراق بهادار با عنایت به عوامل نقدشوندگی و مدیریت سود واقعی یاری رساند ؛ زیرا لحاظ این عامل مهم منجر به انتخاب سبد سرمایه گذاری بهینه با کمینه مخاطره و بیشترین بازدهی می گردد ، ضمن آنکه شفافیت محیط تصمیم گیری و نتایج حاصله را نیز دوچندان می نماید.

مطالعه ارتباط نقد شوندگی سهام و مدریت سود واقعی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


پاسخ دهید