سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر مبادله رهبر عضو بر ارتباط بین ابعاد عدالت سازمانی

قسمتی از متن پایان نامه :

ابعاد رفتار شهروندی

درمورد ابعاد رفتار شهروندی سازمانی مابین محققان توافق نظر وجود ندارد. در این زمینه در تحقیقات مختلف به ابعادی نظیر رفتارهای کمک کننده، جوانمردی، گذشت، وفاداری سازمانی، پیروی از دستورات، نوآوری فردی، وجدان، توسعه فردی، ادب و ملاحظه، رفتار مدنی و نوع دوستی تصریح شده می باشد. (مستبصری و نجابی ،1387، رضایی کلید بری و باقر سلیمی ،1387، اسلامی،1387 )

پادساکف در سال 2000 میلادی دسته بندی مفصلی از اینگونه رفتارها انجام داده می باشد که رفتارهای شهروندی سازمانی را در قالب هفت دسته تقسیم می نماید: (مستبصری و نجابی ،1387، رضایی کلید بری و باقر سلیمی ،1387، اسلامی،1387 )

 • رفتارهای یاری گرانه
 • جوانمردی
 • نوآوری فردی
 • فضیلت مدنی
 • تعهد سازمانی
 • خودرضایت مندی
 • رشد فردی

بولینو و همکاران (2003 ) مؤلفه های زیر را به عنوان شاخص های رفتار شهروندی سازمانی معرفی نمودند:

 1. وظیفه شناسی
 2. مشارکت ( اجتماعی، حمایتی، وظیفه ای و مدنی )
 3. توجه و تکریم
 4. فداکاری
 5. تحمل پذیری ( روحیه جوانمردی )

عملکرد شهروندی فعالیت هایی مانند کمک به دیگران در انجام کارهای کارکنان، طرفداری سازمان و داوطلب شدن در انجام کارهای جانبی و مسئولیت پذیری را شامل می گردد . (مستبصری و نجابی ،1387، رضایی کلید بری و باقر سلیمی ،1387، اسلامی،1387 )

که به گونه خاص برای تبیین عملکرد شهروندی سازمانی مدلی با چهار بعد زیر ارائه  می نمایند:

 • پشتکار توام با شور و کوشش فوق العاده که برای تکمیل فعالیت های کاری موفقیت آمیز ضروری می باشد
 • داوطلب شدن برای انجام فعالیت های کاری که به صورت رسمی بخشی از وظیفه کاری افراد نیست
 • مساعدت و همکاری با دیگران
 • پیروی از مقررات و رویه های سازمانی

شاید بتوان گفت معتبرترین تقسیم بندی ارائه شده درمورد ابعاد و مؤلفه های رفتار شهروندی سازمانی توسط اورگان ارائه شده می باشد که در پژوهش های مختلف مورد بهره گیری قرار می گیرد .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

این ابعاد عبارتند از :

 • آداب اجتماعی: مستلزم طرفداری از عملیات های اداری سازمان می باشد .
 • نوع دوستی : کمک به همکاران و کارکنان برای انجام وظایف تعیین شده به شیوه ای فراتر از آن چیز که انتظار می رود.
 • وجدان کاری : انجام امور تعیین شده به شیوه ای فراتر از آن چیز که انتظار می رود
 • جوانمردی: تأکید بر جنبه های مثبت سازمان به جای جنبه های منفی آن
 • نزاکت : مشورت با دیگران قبل از اقدام به اقدام، دادن اطلاع قبل از اقدام، و رد و بدل کردن اطلاعات.

آداب اجتماعی ، وجدان کاری و نوع دوستی به عنوان مؤلفه های کمک کننده ، فعال و مثبت مطرحند.

آداب اجتماعی به عنوان رفتاری می باشد که در نظر داشتن مشارکت زندگی اجتماعی سازمانی را نشان می دهد . آداب اجتماعی ، شامل رفتارهایی از قبیل حضور در فعالیت های فوق برنامه و اضافی، آن هم زمانی که این حضور ضروری نباشد، طرفداری از توسعه وتغییرات ارائه شده توسط مدیران سازمان و تمایل به مطالعه کتاب ، مجلات و افزایش اطلاعات عمومی و اهمیت به نصب پوستر و اطلاعیه در سازمان برای آگاهی دیگران می گردد .

گراهام معتقد می باشد یک شهروند سازمانی خوب نه تنها بایستی از مباحث روز سازمان آگاه باشد بلکه بایستی درمورد آنها اظهار نظر کرده و در حل آنها نیز مشارکت فعالانه داشته باشد . (مستبصری و نجابی ،1387، رضایی کلید بری و باقر سلیمی ،1387، اسلامی،1387 )وجدان کاری رفتاری می باشد که فراتر از الزامات تعیین شده بوسیله سازمان در محیط کاری می باشد ( همانند کار در بعد از ساعت اداری برای سود رساندن به سازمان ). ارگان همچنین معتقد می باشد افرادی که دارای رفتار شهروندی مترقی هستند در بدترین شرایط و حتی در حالت بیماری و ناتوانی هم به کار ادامه می دهند. نوع دوستی به رفتارهای مفید و سودبخشی از قبیل ایجاد صمیمیت، همدلی و دلسوزی میان همکاران تصریح دارد که بطور مستقیم و یا غیر مستقیم به کارکنانی که دارای معضلات کاری هستند کمک می کند. بعضی صاحبنظران نوع دوستی و وظیفه شناسی را در یک طبقه قرار  می دهند و آنها را« رفتارهای کمکی » تلقی می کنند.

جوانمردی و نزاکت مؤلفه هایی هستند که بیانگر اجتناب از وارد کردن خسارت به سازمان می باشند. جوانمردی عبارت می باشد از تمایل به شکیبایی پیش روی مزاحمت های اجتناب ناپذیر و اجحاف های کاری بدون اینکه گله و شکایتی صورت گیرد . در حالی که نزاکت درمورد اندیشیدن به این می باشد که  چطور اقدامات فرد بر دیگران تأثیر می گذارد. (مستبصری و نجابی ،1387، رضایی کلید بری و باقر سلیمی ،1387، اسلامی،1387 )

ارگان تصریح می کند که هر 4 بعد رفتار شهروندی ممکن می باشد همزمان ظهور پیدا نکند ، مثلا ممکن می باشد افرادی که تصور می گردد دارای بعد وجدان کاری هستند، همیشه نوع دوست و فداکار نباشند. یا اینکه بعضی از این ابعاد ، مانند نوع دوستی و وجدان کاری تاکتیکی برای تحت فشار قرار دادن مدیران سازمان باشد.       یعنی کارکنان کوشش می کنند با انجام این اعمال بر طریقه تصمیم گیری مدیران سازمان برای ارتقاء و یا اعطای پاداش به آنها ، تأثیر گذارند.در این حالت کارکنان سازمان از « سرباز خوب » بودن به « هنرپیشه خوب» برای سازمان تبدیل می شوند. (مستبصری و نجابی ،1387، رضایی کلیدبری و باقر سلیمی ،1387، اسلامی،1387)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1– سنجش وجود سطوح عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در شرکت صنایع چوب و کاغذ ایران – چوکا

2- سنجش و اندازه گیری اندازه تأثیر مبادله رهبر – عضو  بر ارتباط بین عدالت سازمانی با رفتار شهروندی و بروز رفتارهای شهروندی سازمانی در شرکت صنایع چوب و کاغذ ایران – چوکا

1-6) سؤال پژوهش

 • آیا ادراک از ابعاد عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی کارکنان شرکت چوکاتاثیر دارد؟

2- آیا کیفیت مبادله رهبر-عضو در ارتباط بین ابعاد عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دخالت دارد؟