سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر مبادله رهبر عضو بر ارتباط بین ابعاد عدالت سازمانی

قسمتی از متن پایان نامه :

ابعاد محتوایی ساختار عدالت سازمانی

تمرکز 2- پیچیدگی3- رسمیت 4- اهداف و استراتژیها  5- محیط6- فناوری7- اندازه 8- صاحبان قدرت

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-10-1)تمرکز: در همین امتداد، نظریه عدالت بایستی بتواند مراتب تمرکز را به گونه ای تعریف نماید که امکان نیل به رفتارهای عادلانه را تسهیل کند، یعنی تمرکز بایستی هم در خدمت اهداف سازمان و هم در خدمت تحقق عدالت باشد.(پورعزت،قلی پور1387: 236 )

2-10-2) پیچیدگی: مراتب پیچیدگی مورد نیاز بایستی با رویکردی عادلانه تعیین گردد. پیچیدگی ساختار به شدت بر هزینه های اداری سازمان می افزاید، نظریه عدالت بایستی مشخص کند که هرسازمان تا چه حد می تواند بر مراتب پیچیدگی خود بیافزاید یا از آن بکاهد ودر عین حال متعهد به عدل باقی بماند.  .(پورعزت،قلی پور1387: 237 )

2-10-3)رسمیت: رسمیت نیز با عدالت ارتباط دارد. رعایت عدالت  در  تعریف حد مطلوب رسمیت  سازمان بسیار قابل  تامل می باشد.عدالت در تعریف رسمیت بایستی به گونه ای  مدنظر قرار گیرد که از هر گونه بهره گیری ابزاری، مقررات و اسناد و مدارک اجتناب گردد. ملاحظه می گردد که نحوه تحقق عدالت  در ابعاد محتوایی ساختار، به ویژه با مفهوم عدالت  رویه ای  ارتباط می یابد.(پور عزت :قلی پور 237:1387)

2-10-4)تعریف نشدن اهداف و استراتژی بر محور  عدالت

در واقع اگر اهداف مادی، بدون  هیچ پیش شرط یا الزامی، تعریف شوند. مدیریت سازمان  برای  نیل به آن ها  بسیار ساده  تر از  هنگامی می باشد  که تحقق افراد  ، مشروط به رعایت  رویه های  عادلانه باشد. پس  نوعی تعهد پذیرفته شده  و الزام آور به عدالت،برای عدالت محور شدن رفتار  و کردار  مدیران،  موضوعیت واصالت  دارد یعنی  رعایت  عدالت بایستی جزئی  از هدف و فراگرد  نیل  به هدف باشد  تا عدالت  رویه ای  در سازمان محقق گردد. پس  بایستی در رسالت نامه  ، هدف نامه و تبیین  خط مشی ها و تصمیمات سازمان، تصریح گردد که:  هر گونه کوشش  برای نایل ساختن  سازمان به اهدافش بایستی عادلانه  و منصفانه  باشد. بدین ترتیب همه افراد سازمان  بایستی باور داشته باشند  که عدالت یکی از اصلی ترین و محوری ترین  شاخص های ارزیابی و قضاوت درمورد  رفتار در سازمان می باشد. درواقع یکی از موانع  اصلی تحقق عدالت  در سازمان ها،عدالت محور نبودن  اهداف آن ها  می باشد به ویژه در نظر داشتن این که در بروکراسی های ماشینی، بیشترین وجه همت وانرژی سازمان ها، به تحقق اهداف  معطوف می گردد. پس اگر طریق تحقق اهداف  به صورت غیر عادلانه  ترسیم گردد، ناگزیر  بیشترین وجوه همت و کوشش های سازمانی، معطوف به بی عدالتی خواهند بود.درواقع حتی اگر  اهداف  عادلانه نیز با بی عدالتی کسب شوند. رفتارهایی در سازمان  شایع و جاری می شوند   که مستمراً  عدالت را تخطئه  می کنند. بدین ترتیب اهداف، استراتژی ها،خط مشی ها و برنامه ها ضمن اثر گذاری بر فراگرد و طریقه طراحی ساختار سازمان، به رفتارهای آن نیز سمت وسو  می دهند.(پور عزت، قلی پور1387)عدالت سازمانی  به عنوان زیربنای  توسعه عدالت  محور  به عنوان گفتمان اصلی در دهه چهارم انقلاب اسلامی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی مطرح شده می باشد. تاکید بر عدالت  همه جانبه در برابری فرصت ها و توزیع امکانات  مادی و معنوی در فرمایشات  معظم له  ضرورت اتخاذ رویکردی جامع به مفهوم عدالت  را در سطوح خرد وکلان  جامعه  بیش از پیش نمایان ساخته می باشد.(ذاکر اصفهانی 1387)

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1– سنجش وجود سطوح عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در شرکت صنایع چوب و کاغذ ایران – چوکا

2- سنجش و اندازه گیری اندازه تأثیر مبادله رهبر – عضو  بر ارتباط بین عدالت سازمانی با رفتار شهروندی و بروز رفتارهای شهروندی سازمانی در شرکت صنایع چوب و کاغذ ایران – چوکا

1-6) سؤال پژوهش

  • آیا ادراک از ابعاد عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی کارکنان شرکت چوکاتاثیر دارد؟

2- آیا کیفیت مبادله رهبر-عضو در ارتباط بین ابعاد عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دخالت دارد؟