سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر مبادله رهبر عضو بر ارتباط بین ابعاد عدالت سازمانی

قسمتی از متن پایان نامه :

همچنان که عقلانیت جوهری بشر قوت می گیرد، ارزش های اصیل انسانی همچون عدالت و آزادی زنده تر می گردد.(قلی پور، پورعزت،1387) انگیزش محصولی طبیعی عدالت می باشد. (قوامی،1387)

عدالت سازمانی با در نظر داشتن پویایی و دگرگونی محیط به عنوان حوزه مطالعاتی جدید اهمیت ویژه ای برای مدیران و کارکنان پیدا نموده می باشد.عدالت در سازمان بیانگر برابری و لحاظ کردن رفتار اخلاقی در یک سازمان می باشد.( گرینبرگ 2002 )

یکی از عرصه های ابراز حساسیت به مفهوم عدالت، ساخت سازمان های رسمی می باشد و عدالت سازمانی امروزه یک مفهوم شناخته شده ای می باشد. بر هیچ سازمانی پوشیده نیست که استقرار عدالت در سازمان
می تواند پیامدهای مؤثری در اجتماع پی داشته باشد.(قلی پور، پورعزت،1387) کوشش هایی برای تبیین تأثیرگذاری عدالت بر سازمان ها و عملکرد سازمانی صورت گرفته می باشد و این کوشش ها به نظریه عدالت سازمانی منتهی گردید.(کولکوئیت،2001)

در دهه اخیر توجه بسیاری به عدالت سازمانی به عنوان یک ساختار مهم و یک زمینه تحقیقی قابل توجه در روانشناسی صنعتی – سازمانی معطوف شده می باشد. عدالت سازمانی به رفتار منصفانه و اخلاقی افراد درون یک سازمان تصریح می کند. عدالت سازمانی مهم می باشد، زیرا با فرآیندهای سازمانی مهم مانند حقوق شهروندی، تعهد، رضایت شغلی و عملکرد مرتبط می باشد.واژه عدالت سازمانی توسط گرینبرگ در سال 1987 مطرح گردید. به نظر گرینبرگ عدالت سازمانی با ادراک کارکنان از انصاف کاری در سازمان مرتبط می باشد. در واقع این اصطلاح را برای تشریح و تفسیر تأثیر انصاف در محیط کاری به کار می برد. به تعبیری دیگر این نظریه احساس افراد درمورد منصفانه نحوه رفتار با خودشان و دیگران طبقه بندی و تشریح می کند. احساسی که برای اثربخشی عملکرد سازمان ها و رضایت افراد در سازمان ها لازم است. کروپانزانو عدالت سازمانی را به مثابه یک جستار روان شناختی که روی ادراک از انصاف در محیط کاری تأکید دارد در نظر می گیرد. (طاهری            عطار،1387). گرینبرگ طی مطالعاتش نشان داد که مدیرانی که هنجارهای سازمان را با رفتارهای غیر منصفانه و ناعادلانه نقض می کنند،باعث می شوند کارکنان واکنش منفی نسبت به این رفتارها نشان دهند پس انعکاس عدالت سازمانی در رفتار مدیران باعث می گردد تا شرایط خوبی هم برای سازمان و هم کارکنان به وجود آید.

رفتار منصفانه چیزی می باشد که کارکنانی که زمان و توانایی های خود را در یک سازمان سرمایه گذاری می کنند انتظار دارند. گرینبرگ دریافت که سازمان هایی که هنجار توجه را نادیده می گیرند و رفتار عادلانه ای ندارند واکنش های منفی از کارکنان خود دریافت می کنند. رهبران، نمایندگان بی واسطه یک سازمان هستند و از آنها انتظار می رود که رفتار عادلانه و اخلاقی در سرتاسر محیط کار داشته باشند، پس بسیار عالی می باشد که عدالت سازمانی در رفتارهای رهبر منعکس گردد، رفتارهایی که سطوح عدالت درک شده توسط کارکنان را افزایش می دهد. مطالعات اولیه در مورد عدالت در سازمان ها بر تئوری برابری و عدالت نتیجه ای متمرکز شده بود.هنگامی که مطالعات عدالت سازمانی گسترش پیدا نمود، تمرکز از عدالت نتیجه ای به عدالت اجتماعی منتقل گردید و بعضی از مطالعات کنونی پیشنهاد می کنند که عدالت اجتماعی به اندازه عدالت نتیجه ای مهم می باشد و بین عدالت اجتماعی و عملکرد مدیریت و رفتارهای کارکنان ارتباط نزدیکی هست.(مختاریان پور،1387)

ریشه عدالت سازمانی را در نظریه ی تبادی اجتماعی و ارزش گروهی می توان پیدا نمود. این دو نظریه به توجیه اهمیت عدالت برای افراد می پردازند. نظریه ارزش گروهی و مدل ارتباط ای مرتبط با آن که توسط لیند و تایلر ارائه شده، عدالت را به عنوان نشانه ای از روابط بلند مدت کارکنان با مدیران می داند. عزت نفس یک فرد با هویت اجتماعی او گره خورده می باشد، افراد هنگامی ادراک عدالت دارند که ببیند مدیران آن ها، معتمد و بی طرف بوده و رفتار محترمانه و عزت بخش دارند. (اسمعیلی گیوی،1387)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1– سنجش وجود سطوح عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در شرکت صنایع چوب و کاغذ ایران – چوکا

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2- سنجش و اندازه گیری اندازه تأثیر مبادله رهبر – عضو  بر ارتباط بین عدالت سازمانی با رفتار شهروندی و بروز رفتارهای شهروندی سازمانی در شرکت صنایع چوب و کاغذ ایران – چوکا

1-6) سؤال پژوهش

  • آیا ادراک از ابعاد عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی کارکنان شرکت چوکاتاثیر دارد؟

2- آیا کیفیت مبادله رهبر-عضو در ارتباط بین ابعاد عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دخالت دارد؟